Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2 Teksty ustaw


OprawaKartonowa Foliowana
Wydawca C.H. Beck
Stron804

Opis produktu

Tom II zawiera:
Prawo upadłościowe i naprawcze
Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Prawo zamówień publicznych
Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Kodeks spółek handlowych
Prawo bankowe
Prawo przewozowe
Ustawę o przedsiębiorstwach państwowych
Ustawę o fundacjach
Kodeks pracy
Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników
Ustawę o działalności ubezpieczeniowej
Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Prawo o stowarzyszeniach
Prawo budowlane
Ustawę o pomocy społecznej
Ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Prawo własności przemysłowej
Ustawę o dostępie do informacji publicznej
Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawę o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Szczegóły produktu

OprawaKartonowa Foliowana
Językipolski
Rok wydania2015
Kod paskowy9788325579746
wydawcaC.H. Beck
Wymiary21.0x29.5cm
miejscowoscWarszawa
isbn9788325579746
Seria cykluTEKSTY USTAW BECKA
Wydanie13
Liczba stron804
Tytuł oryginalnyB

Opinie o produkcie (Dodano: 0)


{