Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 3 Teksty ustaw


  • Oprawa: Kartonowa Foliowana
  • Wydawca: C.H. Beck
  • Stron: 630

Opis produktu

Stan prawny: 10 listopada 2016 r.

Tom III zawiera:

Kodeks karny
Kodeks postępowania karnego
Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych
Kodeks postępowania administracyjnego
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym
Ustawę o Sądzie Najwyższym
Ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Prawo o ustroju sądów powszechnych
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Ustawę o prokuraturze
Prawo o adwokaturze
Kodeks Etyki Adwokackiej
Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawę o samorządzie gminnym
Ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Ustawę o samorządzie powiatowym
Ustawę o samorządzie województwa
Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich
Prawo prasowe
Ustawę o drogach publicznych
Ustawę o radcach prawnych
Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Ustawę o radiofonii i telewizji
Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

Szczegóły produktu

OprawaKartonowa Foliowana
Językipolski
Rok wydania2015
Kod paskowy9788325579760
wydawcaC.H. Beck
Wymiary21.0x29.5cm
miejscowoscWarszawa
isbn9788325579760
Seria cykluTEKSTY USTAW BECKA
Wydanie13
Liczba stron630
Tytuł oryginalnyB

Opinie o produkcie


{