Charles Sanders Peirce

Charles Sanders Peirce

Universitas

24.49

produkt niedostępny
Przyroda i Grecy

Przyroda i Grecy

IFiS PAN

14.55

produkt niedostępny
Brzozowski Nowoczesność

Brzozowski Nowoczesność

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

29.81

produkt niedostępny
Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku

Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku

Wydawnictwo Naukowe UMK

50.11

produkt niedostępny
Lektura jako spotkanie

Lektura jako spotkanie

Universitas

26.54

produkt niedostępny
Wędrówki w krainę filozofów

Wędrówki w krainę filozofów

Znak

21.05

produkt niedostępny
Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy

Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy

Polska Akademia Umiejętności

34.02

produkt niedostępny
Kronos 1/2017

Kronos 1/2017

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

16.5

produkt niedostępny
Od grzechu do apokatastasis

Od grzechu do apokatastasis

Fijorr Publishing

34.02

produkt niedostępny
Korespondencja Wincentego Lutosławskiegoz Kazimierzem Twardowskim

Korespondencja Wincentego Lutosławskiegoz Kazimierzem Twardowskim

Antyk Marek Derewiecki

38.1

produkt niedostępny
Podróże z filozofią w tle

Podróże z filozofią w tle

Copernicus Center Press

30.55

produkt niedostępny