Kodeks spółek handlowych

Autor: Opalski Adam, Wiśniewski Andrzej W.


  • Stron: 1660
  • Wydawca: C.H. Beck
  • Oprawa: Twarda

Opis produktu

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów ? wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa ? tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

W tej serii prezentujemy Państwu nowy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, zawarty w pięciu tomach:
Tom I ? Spółki osobowe
Tom II ? Spółka z o.o.
Tom IIIA - Spółka akcyjna. Art. 301-392
Tom IIIB ? Spółka akcyjna. Art. 393-490
Tom IV - Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Prezentowany tom stanowi szczegółową i kompletną analizę przepisów o spółce akcyjnej. W taki sam sposób komentuje również przepisy ogólne KSH w zakresie, w jakim dotyczą one spółki akcyjnej, ze względu na pierwszeństwo wydania wspomnianego tomu.

Publikacja zawiera pogłębione studium zagadnień dotyczących:
przepisów ogólnych KSH (m.in. umiejscowienia KSH w systemie prawa prywatnego, stosowania przepisów KSH w wymiarze ponadkrajowym, stosowania Kodeksu cywilnego do stosunków spółek handlowych, definicji umowy spółki handlowej, wkładów niepieniężnych, zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy);
powstania spółki (m.in. etapów procesu założycielskiego, charakteru statutu spółki, spółki w organizacji, spółki jednoosobowej, akcji i zasad ich objęcia, kapitału zakładowego i jego pokrycia, zgłoszenia spółki do rejestru);
praw i obowiązków akcjonariuszy (m.in. wpłat na akcje i sankcji za brak ich pokrycia, rodzajów akcji, zasad rozporządzania akcjami, księgi akcyjnej, legitymacji akcjonariusza, ograniczeń pomocy finansowej, wypłaty dywidendy i zaliczki na jej poczet, przywilejów akcyjnych i indywidualnych, umorzenia akcji, nabywania i obejmowania przez spółkę własnych akcji);
organów spółki (m.in. kompetencji zarządu, zasad jego powoływania i odwoływania, ustalania kadencji i mandatu członków zarządu, sposobu reprezentowania spółki przez zarząd, wynagrodzenia członków zarządu i zawierania umów z członkami zarządu, kompetencji rady nadzorczej, zasad jej powoływania i odwoływania, zakazu łączenia stanowisk, zasad podejmowania uchwał przez radę nadzorczą).

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych został napisany przez grono wybitnych Autorów, specjalistów prawa spółek oraz praktyków.

Szczegóły produktu

Wymiary16.0x24.0cm
PodytułTom III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301-392
Tytuł oryginalnyU
isbn9788325579449
Seria cykluDUŻE KOMENTARZE BECKA
AutorOpalski Adam, Wiśniewski Andrzej W.
Liczba stron1660
Kod paskowy9788325579449
wydawcaC.H. Beck
OprawaTwarda
Językipolski
Rok wydania2016
Wydanie1

Opinie o produkcie


{