Koncepcje polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie w latach 1939-1947

Autor: Koziński Bartosz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Stron: 296
  • Oprawa: Twarda

Opis produktu

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku większość polskich środowisk opiniotwórczych uznawała mniejszości narodowe za społeczności nierozerwalnie związane z Polską, ale wyróżniające się jedynie religią, folklorem czy językiem. Owa myśl sięgała tradycji I Rzeczypospolitej i jej narodu politycznego. Jednakże szczególnie na terenach Kresów Wschodnich postępował rozwój świadomości narodowej. W okresie międzywojennym państwo polskie musiało radzić sobie również ze wzrastającymi dążeniami narodowościowymi Niemców, którzy oczekiwali połączenia z ojczyzną. Polityka etniczna prowadzona była jednak w warunkach niepodległego państwa. Lata II wojny światowej diametralnie zmieniły kontekst prowadzenia polityki etnicznej. Z jednej strony mniejszość niemiecka stała się synonimem wroga, zaś większość przedstawicieli społeczności żydowskiej stała się ofiarą okupanta (Shoah). Po zakończeniu II wojny światowej w Europie w składzie narodowościowym Polski (znajdującej się w nowych granicach) zaszły znaczne zmiany. Dodatkowo był to okres migracji, zarówno dobrowolnych (powroty z wojny),jak i przymusowych (wymiany ludności i wysiedlenia). Dochodziło do stopniowej homogenizacji narodowościowej Polski, która stała się jednym z najbardziej jednolitych etnicznie państw świata.

Przedmiotem analizy niniejszej publikacji są koncepcje polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie w latach 1939-1947. Po dokonaniu przeglądu najistotniejszych pojęć
i zagadnień odnoszących się do polityki etnicznej, autor odpowiada m.in. na następujące pytania:
? Jakie koncepcje polityki etnicznej formułowano w Rządzie RP na Uchodźstwie w latach 1939-1947?
? W jakim stopniu koncepcje polityki etnicznej nawiązywały do założeń przedwojennej polityki etnicznej, w jakim zaś je rewidowały i ustanawiały nowe paradygmaty?
? W jakim zakresie były to koncepcje wykluczające się, w jakim ? zbieżne co do celów i metod?
? Jakie determinanty w istotnym zakresie warunkowały powstawanie koncepcji polityki etnicznej?
? W jakiej mierze z koncepcji polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie czerpały doświadczenie komunistyczne władze powojennej Polski?

Szczegóły produktu

AutorKoziński Bartosz
Wymiary17.2x24.0
wydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
isbn9788380902114
Liczba stron296
OprawaTwarda
Kod paskowy9788380902107
Rok wydania2016
Językipolski

Opinie o produkcie


{