Reklamacje

  1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym Godi.pl objęte są gwarancją. W przypadku, gdy po otrzymaniu paczki Kupujący wykryje jakiekolwiek wady techniczne, jakościowe, bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, lub wady przesyłki (nieodpowiedni towar) może zareklamować zakupiony towar i odesłać go zwykłą przesyłką pocztową w terminie 2 lat (wg prawa polskiego) od jej otrzymania. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
  2. Sprzedający zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego pisemnie.
  3. Sprzedający zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych (na przykład z powodu wyczerpania nakładu),zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci pieniądze na dowolne konto bankowe wskazane przez Kupującego, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
  4. W przypadku reklamacji Godi.pl wymienia produkt na pełnowartościowy, lub zwraca otrzymaną wpłatę.
    • Do reklamowanych towarów prosimy dołączyć opis przyczyny zwrotu.