Polska i Litwa w XIV i XV w./XVI w. Mapa ścienna


Opis produktu

Dwustronna, foliowana mapa ścienna. Doskonała czytelność, bogata kolorystyka, atrakcyjna forma graficzna. Duża legenda ułatwi korzystanie z niej na lekcjach historii.

Pierwsza strona mapy przedstawia Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w XIV i XV w., terytoria zależne oraz ich bezpośrednich sąsiadów.

Druga strona obrazuje Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w XVI wieku, zmiany granic oraz skutki unii polsko-litewskiej w 1569 r.

Mapa jest skorelowana z serią podręczników Wydawnictwa DEMART pt. ?My i historia?. Może być jednak wykorzystana do realizacji każdego programu. Głównej mapie towarzyszy mapa przedstawiająca zmiany terytorialne państwa polskiego i porównanie z konturami aktualnych granic.Tytuł w dystrybucji WSZ PWN.

Szczegóły produktu

Językipolski
isbn8374270144
Rok wydania2006

Opinie o produkcie (Dodano: 0)


{