Praca przymusowa w czasie I wojny światowej.

Autor: Westerhoff Christian


Stron440
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
OprawaMiękka

Opis produktu

Badania nad historią gospodarczą ziem polskich podczas pierwszej wojny światowej wciąż należą do rzadkości. Christian Westerhoff, niemiecki historyk, obecnie szef biblioteki historii najnowszej w Stuttgarcie, w swej dysertacji doktorskiej zmierzył się problemem wykorzystania przez niemieckiego okupanta rezerwuarów siły roboczej.
Przed wojną, która z założenia miała być krótka, brakowało planów długofalowego zagospodarowywania obszarów, jakie w wyniku działań wojennych mogły dostać się pod okupację tego czy innego państwa. Okupacja znacznych obszarów imperialnej Rosji postawiła więc Niemiecy i Austro-Węgry przed wyzwaniami, na które nie były przygotowane. W warunkach przedłużającej się wojny, dla odciętych przez brytyjską blokadę morską od rynków zamorskich Niemiec, kwestia włączenia do wysiłku wojennego obszarów okupowanych stała się kluczowa. Korzystano przy tym z różnych metod zachęt i nacisków.
Autor wykonał szeroką kwerendę źródłową, docierając m.in. do nieznanych lub słabo zbadanych zespołów archiwalnych. Monografia Westerhoffa znacznie poszerza naszą wiedzę o polityce okupacyjnej władz niemieckich na ziemiach polskich w okresie pierwszej wojny światowej, różniącej się znacznie od tej z okresu drugiej wojny, która w o wiele większym stopniu została utrwalona w pamięci publicznej.

Szczegóły produktu

Wymiary17.0x24.0cm
PodytułNiemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie polskim i na litwie w latach 1914-1918
isbn9788323514534
Seria cykluBIBLIOTEKA HUMANISTY
Kod paskowy9788323514534
AutorWesterhoff Christian
Liczba stron440
wydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
OprawaMiękka
Językipolski
Rok wydania2014

Opinie o produkcie (Dodano: 0)


{