Rusz się człowieku

Autor: Kierczak Urszula

Wydawnictwo: Impuls


Wydawca Impuls
Stron98
OprawaMiękka

Opis produktu

Nauczanie i wychowanie powinno być spójne i ciągłe na wszystkich etapach edukacji, dlatego program nauczania ?Rusz się człowieku? jest doskonałą pod tym względem koncepcją kształcenia w dziedzinie wychowania fizycznego.

Program ?Rusz się człowieku? jest zgodny z celami kształcenia w zakresie wychowania fizycznego określonymi w obowiązującej podstawie programowej.

Podstawa programowa wyznacza rolę i zadania szkoły, cele kształcenia, ogólny zakres umiejętności i kompetencji oraz wymagania ogólne i szczegółowe w formie treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów w danym etapie edukacyjnym.

Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań z podstawy programowej, wskazuje metody i formy pracy nauczyciela, konieczne pomoce dydaktyczne, które służą realizacji celów kształcenia.

Programy nauczania z poszczególnych przedmiotów stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który powinien być spójny z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Program nauczania musi być możliwy do realizacji, dostosowany do bazy dydaktycznej, posiadanego sprzętu, bazy sportowo-rekreacyjnej oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

Wdrażane treści powinny uwzględniać potrzeby obiektywne (rozwojowe) oraz subiektywne (zainteresowania) uczniów, być efektem diagnozy osobniczej i grupowej, a także zawierać sugestie rodziców oraz nauczycieli innych przedmiotów. Stosowane metody realizacji treści muszą być adekwatne do poziomu rozwoju motorycznego, fizycznego, intelektualnego i psychicznego uczniów oraz ich wieku i płci.

Szczegóły produktu

AutorKierczak Urszula
Wymiary16.0x23.5cm
wydawcaImpuls
miejscowoscKraków
isbn9788380953512
Wydanie1
Liczba stron98
OprawaMiękka
PodytułProgram wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej
Kod paskowy9788380953512
Rok wydania2017
Językipolski

Opinie o produkcie (Dodano: 0)


{