Tożsamość pamięć historyczna idee Przemiany narodowościowe i społeczne na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku

Wydawnictwo: DiG


  • Wydawca: DiG
  • Stron: 188
  • Oprawa: Twarda

Opis produktu

Wiek XIX i początek XX wieku zaznaczyły się w Europie dużymi zmianami gospodarczymi, technicznymi i oświatowymi, których rezultatem był rozpad starych struktur społecznych i budowa nowych podstaw funkcjonowania społeczeństwa. Z różnym powodzeniem starano się wcielić w życie hasła równości wobec prawa, dążąc do zniszczenia drogą pokojowych przemian lub rewolucji podstaw systemu hierarchicznego, opartego na pochodzeniu stanowym. Wraz z zachodzącymi zmianami malało gospodarcze oddziaływanie dworu szlacheckiego i siedziby ziemiańskiej. Owe procesy społeczne, nabywanie praw przez mieszczan i chłopów, prowadziły do demokratyzacji społeczeństwa, czemu towarzyszyło przebudzenie narodowe i poszukiwanie tożsamości zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym. Emancypacja społeczna i narodowościowa nie ominęła także mieszkańców zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego. Zachodziły one tam silniej i wyraźniej, bo Litwa i Białoruś były obszarem wielowyznaniowym i wielonarodowościowym, gdzie podziały społeczne silnie łączyły się z kwestią narodową. Zjawiska te analizują badacze z polskich, litewskich i białoruskich ośrodków naukowych: Tamara Bairašauskait?, Lilia Kowkiel, Vitaly Makarevich, Dorota Michaluk, Jolanta Sikorska?Kulesza, Aleksander Smalianczuk, Ina Sorkina, Darius Stali?nas, Siarhiej Tokć.

Szczegóły produktu

Wymiary16.5x24.5cm
wydawcaDiG
miejscowoscWarszawa
isbn9788371819889
Liczba stron188
OprawaTwarda
Kod paskowy9788371819889
Rok wydania2016
Językipolski

Opinie o produkcie


{