Ułani Jazłowieccy 1918 Barwa i broń 1998

Autor: Kukawski Lesław

Wydawnictwo: Stara Szuflada


  • Wydawca: Stara Szuflada

Opis produktu

14 pułk Ułanów Jazłowieckich istniał mimo różnych zmian organizacyjnych, pociągających za sobą zmiany nazwy, z krótkimi przerwami prawie 30 lat. Odrodził się w postaci batalionu pancernego po blisko50-ciu latach [...]. Przebywanie i działania w różnych warunkach, reorganizacje, zmiany podległości, a tym samym respektowanie różnych instrukcji i regulaminów powodowało, co zrozumiałe, przezbrajanie i przemundurowywanie oddziałów pułku. Z pułku konnego stał się on naprzód oddziałem zmotoryzowanym, potem pieszym i pancernym.
Niniejsza publikacja [...] ma za zadanie omówienie wszystkich tych zmian z dziedziny "barwy i broni", a więc symboli, mundurów, uzbrojenia, sprzętu bojowego i transportowego, a także zmian organizacyjnych w różnych okresach istnienia Ułanów Jazłowieckich. Treść książki jest ilustrowana fotografiami, rysunkami broni p. M. Jeske oraz barwnymi planszami p. prof. A. Jeziorkowskiego. (ze wstępu Autora).

Szczegóły produktu

Autor Kukawski Lesław
Wymiary 21.5x29.8
wydawca Stara Szuflada
isbn 839162420X
Kod paskowy 9788391624203
Rok wydania 2001
Języki polski

Opinie o produkcie


{